Products

CAFELIX

18.00

Mexico, 500g, Bourbon pulped natural

Image of Mexico, 500g, Bourbon pulped natural

ganze Bohnen

Produzent: Tomas Edelmann
Sorte: Bourbon
Aufarbeitung: Pulped natural
Parzelle: Parzelle Sombrerito, Finca Hamburgo
Tapachula, Mexiko